مطالب زیر بر اساس آرشیو sophos لیست شده اند.

تصویر: Sophos

Sophos


فایروال سوفوس SOPHOS فایروال یک سیستم امنیتی شبکه است که بر اساس قوانین امنیتی از پیش تعیین شده، ترافیک ورودی و خروجی شبکه را مانیتور و کنترل می کند...

  • ۰
  • ۳۳۵۹