مطالب زیر بر اساس آرشیو qnap لیست شده اند.

تصویر: QNAP

QNAP


NAS استوریج کیونپ، استوریج‌هایی با یک یا چند هارد درایو هستند که امکان اتصال همیشگی به اینترنت را دارند. کیونپ مرکز بکاپ شما یا همان دستگاه استوریجی است که...

  • ۰
  • ۲۷۲۲