مطالب زیر بر اساس آرشیو Symantec Messaging Gateway لیست شده اند.

تصویر: Symantec Messaging Gateway

Symantec Messaging Gateway


Symantec Massaging Gateway راهکار تخصصی Anti Spam و حفاظت از Email  سازمانی امروزه استفاده مکرر از ایمیل در بین کاربران باعث شده تا این ابزار کاربردی به اولین هدف...

  • ۰
  • ۳۲۲۶