مروزه حجم عظیم اطلاعات نیاز به حجم عظیم تری از دستگاه ها برای ذخیره سازی را به وجود می آورد. به همین علت، انتخاب راهکاری مناسب برای ذخیره سازی اطلاعات یک سازمان از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. اگر شما وضعیت فعلی و نیازهای آتی خود درباره سیستم های ذخیره سازی اطلاعات را به دقت تحلیل کنید، می توانید از پیش آمدن نیاز به یک ارتقای هزینه بر و زمان بر و دردسرهای آن جلوگیری کنید.

خریدن یک ذخیره ساز خیلی کم ظرفیت، دست برنامه های کاربردی و سرویس های شبکه ای شما را برای دسترسی به منابع سیستم خواهد بست. اغلب کسب و کارهای کوچک و بسیاری از شرکت های متوسط تمایل یا مهارت فنی توسعه ابزارهای ذخیره سازی سرورهای موجود خود را ندارند. در واقع قیمت ابزارهای ذخیره سازی (نسبت به کارکردشان) خیلی پایین است. ولی هزینه نیروی انسانی مورد نیاز برای مدیریت این سیستم ها خیلی بالاست و در اغلب موارد اصولا ارتقا دادن ابزار ذخیره سازی داخل یک سرور قدیمی، کاری بی معنی و یا بیهوده به نظر می رسد.

 

راهکارهای سیستم های ذخیره سازی اطلاعات

به طور کلی به 5 شیوه مختلف زیر می توان اطلاعات را در یک شبکه ذخیره سازی کرد:

1- سیستم های ذخیره سازی اطلاعات مستقیم Direct Attached storage (DAS)

2- سیستم های ذخیره سازی اطلاعات متصل به شبکه  Network Attached Storage (NAS)

3- سیستم های ذخیره سازی اطلاعات شبکهStorage Area Network (SAN)

4- سیستم های ذخیره سازی اطلاعات مبتنی بر Tape

5- ذخیره سازی فضای ابری رایانش ابری Cloud Computing